+998 78 147 00 37

Himoyalangan: Axborot xavfsizligini tekshirish va zaif joylar yuzasidan skanirlash
Himoyalangan: Axborot xavfsizligini tekshirish, axborot xavfsizligini boshqarish tizimi hujjatlari va jarayonlarini ishlab chiqish
Himoyalangan: Axborot xavfsizligini tekshirish va zaif joylar yuzasidan skanirlash
Himoyalangan: IT-infratuzilmasini texnik qo’llab-quvvatlash.
Himoyalangan: IT-infratuzilmasini texnik qo’llab-quvvatlash.
Himoyalangan: IT-infratuzilmasini texnik qo’llab-quvvatlash.
Himoyalangan: IT-infratuzilmasini texnik qo’llab-quvvatlash.
Himoyalangan: O’zbekiston Respublikasi hududida IT-infratuzilmasining nosoz tarkibiy qismlari operativ malakali almashtirilishini ta’minlash.
Himoyalangan: Gibridlangan IT-infratuzilmasini kengaytirilgan texnik qo’llab-quvvatlash.