+998 78 147 00 37

Kunduzgi stasionar xodimlarining avtomatlashtirilgan ish o’rni uchun texnik vazifa ishlab chiqarilgan. Texnik vazifa doirasida quyidagi jarayonlar sxemalari ishlab chiqilgan va ta’riflangan:

  • Pasiyentni kunduzgi stasionarga yotqizish uchun yo’naltirish;
  • Pasiyentni kunduzgi stasionarga yotqizish;
  • Kunduzgi stasionar mudiri tomonidan ko’rik o’tkazilishi;
  • Tezkor operasiya qilish;
  • Pasiyentni kundalik kuzatish;
  • Muolajalarni tashkillashtirish;
  • Pasiyentni shifoxonadan chiqarish.

Texnik vazifa quyidagilarni o’z ichiga olgan:

  • Modullar bilan o’zaro hamkorlik;
  • Rollar ta’rifi;
  • Rollar uchun mavjud funksional ta’rifi;

Foydalanish ssenariylari.

Kompaniya:

Davomiyligi:

Tarmoq:

Taqdim etilayotgan xizmat turi:

Minnatdorlik xatining aslini talab qilib olish

«Korporativ portal» tizimini tashkil qilish uchun texnik vazifani ishlab chiqish.
InfinBankda servis yondashuvini joriy qilish bo’yicha konsalting.
IT-infratuzilmasini texnik qo’llab-quvvatlash.