+998 78 147 00 37

ekshirish natijalari bo’yicha As Is jarayoni sxemasi tuzilgan, muammoli sohalar aniqlangan. To Be jarayoni sxemasi tuzilgan, uning asosida yuridik shaxslarni ulash jarayoni reglamenti ishlab chiqilgan.

Kompaniya:

Davomiyligi:

Tarmoq:

Taqdim etilayotgan xizmat turi:

Minnatdorlik xatining aslini talab qilib olish

IT-infratuzilmasini nosoz tarkibiy qismlari operativ almashtirilgan holda texnik qo’llab-quvvatlash.
Ishdan chiqishga chidamli infratuzilmani qurish va axborot tizimlari migrasiyasi.
Videokonferensiya-aloqa tizimlari qo’llanilgan holda teletibbiyot uchun MedTech qarorlarini joriy qilish.